OM OSS

Välkommen! Privatkunder och företagare.

NÅGRA ORD OM OSSVåra produkter och tjänster.


Högbergs Svets & Plåtslageri AB i Sundsvall med verkstadslokaler på totalt 450 kvm för tillverkning.


Vi är ett etablerat byggnadsplåtslageri i Sundsvall och har lång erfarenhet av att samarbeta med fastighetsägare, fastighetsförvaltningar, större och mindre företag samt privatpersoner. 

VÄLKOMMEN!

MILJÖPOLICY

Vår Miljöpolicy

Miljöarbete inom Högbergs syftar till att minska påverkan på miljön och bidra till en varaktig hållbar utveckling. Det skall ske genom att vi minskar vår miljöbelastning och energiförbrukning. Vi skall erbjuda kunder arbeten som inte är påverkande på miljön, om möjligt, utan att kvalitén står tillbaka. Miljöarbetet skall kännetecknas av kretslopptänkande och hushållning med energi och naturresurser. Miljöhänsyn i varje beslut och av alla medarbetare. Förebyggande åtgärder med ambitionen att gå längre än vad lagar och myndigheter kräver. Ständiga förbättringar och samarbeten med kunder och leverantörer.

Vårt Miljömål

Branschförbund PLR undersöker möjligheten att arbeta efter ett miljöstyrningssystem. Inköpen skall vara miljöanpassade av förbrukningsartiklar och material när det är möjligt utan att ge avkall på kvalitén. Den största leverantören skall arbeta för ett miljöstyrningssystem. Lägre bensinförbrukning och utsläpp genom att använda motorvärmare på företagets och anställdas bilar. Källsortering av olika typer av plåt för återvinning. Använder inte engångsartiklar. Kemiska medel t.ex. färger och olja skall lämnas på lämplig återvinningsstation.


Kontakt


Högbergs Svets & Plåtslageri AB

Lasarettsvägen 15

856 43 Sundsvall


Kontaktperson

Ann-Kristin Högberg

Mobiltel:  070-597 79 05


annki@hogbergsplat.se


Verkstad

Tel: 060-61 95 95

Fax: 060-67 91 23


Hitta hit!


Medlem i Plåtslageriernas Riksförbund

Utbud

 • Byggnadsplåtslageri
 • Fasad och taktäckningar
 • Fönsterbleck
 • Hängrännor
 • Inbrottsgaller
 • Legoarbeten
 • Plåtbeslag
 • Sakkunnig i taksäkerhet
 • Smidesarbete
 • Snörasskydd
 • Stuprör
 • Svetsarbeten
 • Takarbete
 • Takbesiktning
 • Takbryggor
 • Takmålning
 • Takplåt
 • Takskottning
 • Ventilationsarbeten
 • Ventilationsdetaljer