PLÅT

PLÅT


Byggnadsplåt


Galvaniserat, rostfritt, och svartplåt. Fasad och taktäckningar. Takskottning.

Fastighetsdetaljer utvändigt och invändigt. Takläggning, skorstensbeslag, gavelskivor,

inklädnad av kupor.


Montering av takstegar, takbryggor, snörasskydd, hängrännor och stuprör. Fönsterbleck, Vinkelrännor, takluckor, stosar, venthuvar, fasadlister, fotplåt, fotrännor, gavelbeslag och mer därtill.